DANH MỤC SGK DÙNG CHO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

DANH MỤC SGK DÙNG CHO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Do số lượng học sinh phải kiểm tra lại từng môn dưới 30 em nên nhà trường không tổ chức các lớp ôn tập tại trường. Các em xem nội dung kiến thức trong các file đính kèm, chủ động tự ôn tập. Kỳ kiểm tra lại dự kiến diễn ra đầu tháng 8, thời điểm cụ thể nhà trường sẽ thông báo trên website. Trân trọng ! MÔN [...]