ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 – 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em xem điểm nếu có đi thi mà không có điểm hoặc điểm bất thường thì báo lại thầy Lam trước ngày 5/1/2023.

Các em có thể xem tại các link sau

https://1drv.ms/u/s!AidK3DQGoc8Yks8g_ShjiwWScEONxQ?e=4UQ8Fa

hoặc

https://drive.google.com/drive/folders/18dUn49LetX2XKTa9ZwvnxFjiYqZ5i_VM?usp=sharing