ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do số lượng học sinh phải kiểm tra lại từng môn dưới 30 em nên nhà trường không tổ chức các lớp ôn tập tại trường. Các em xem nội dung kiến thức trong các file đính kèm, chủ động tự ôn tập. Kỳ kiểm tra lại dự kiến diễn ra đầu tháng 8, thời điểm cụ thể nhà trường sẽ thông báo trên website. Trân trọng !

MÔN TIẾNG ANH

MÔN VĂN

MÔN CÔNG NGHỆ

MÔN SINH

MÔN HÓA HỌC

MÔN TOÁN

MÔN VẬT LÍ