VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC HÀNG NĂM CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 405/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 07/04/2016
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu
Xem văn bản Xem Online
Tải về