ĐIỂM KIỂM TRA CÁC MÔN CUỐI HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em xem điểm tại link sau.

https://1drv.ms/u/s!AidK3DQGoc8YkeY6kmDNrQwa_XYkag?e=GpWHro

Mọi thắc mắc về điểm các em liên hệ ngay trong tuần này với thầy Lam hoặc thầy Hưng để kiểm tra.