DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HỌC SINH PHẢI KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HỌC SINH PHẢI KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Nhằm củng cố kiến thức và giúp cho các em học sinh phải kiểm tra lại hè năm 2022 có kết quả tốt. Nhà trường dự kiến tổ chức các lớp ôn tập, cụ thể như sau: Đối tượng: Học sinh khối 10 xếp loại học lực: Yếu năm học 2021-2022. Các môn mở lớp: Toán, Văn, Tiếng Anh. Điều kiện: Chỉ mở lớp đối với các môn có từ 15 [...]