KẾ HOẠCH TUẦN 21

KẾ HOẠCH TUẦN 21

Lượt xem:

[...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 19

KẾ HOẠCH TUẦN 19

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1, HỌC KỲ 2,NĂM HỌC 2023-2024 (ÁP DỤNG TỪ 15/01/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1, HỌC KỲ 2,NĂM HỌC 2023-2024 (ÁP DỤNG TỪ 15/01/2024)

Lượt xem:

Mời quý thầy cô, các em học sinh và quý phụ huynh xem TKB  trong các đường dẫn bên dưới.Trân trọng ! THỜI KHÓA BIỂU LỚP THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỜI KHÓA BIỂU TỔ CHUYÊN MÔN  [...]
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Lượt xem:

[...]
ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HK1

ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HK1

Lượt xem:

Link xem điểm: https://drive.google.com/drive/folders/10LpdTkLYc3y6GhgPntRldvSoNmExEwm0?usp=sharing Thắc mắc về điểm thi các em liên hệ thầy cô bộ môn hoặc các thầy cô sau: Môn Toán: Thầy Lam Môn Vật Lí: Thầy Nguyên Môn Hóa Học: Thầy Sơn Môn Sinh Học : Thầy Hùng Môn Lịch Sử: Thầy Khanh Môn Địa Lí: Thầy Nam Môn GDCD-GDKTPL: Cô Hường   [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Lượt xem:

[...]