ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HK1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Link xem điểm: https://drive.google.com/drive/folders/10LpdTkLYc3y6GhgPntRldvSoNmExEwm0?usp=sharing

Thắc mắc về điểm thi các em liên hệ thầy cô bộ môn hoặc các thầy cô sau:

  1. Môn Toán: Thầy Lam
  2. Môn Vật Lí: Thầy Nguyên
  3. Môn Hóa Học: Thầy Sơn
  4. Môn Sinh Học : Thầy Hùng
  5. Môn Lịch Sử: Thầy Khanh
  6. Môn Địa Lí: Thầy Nam
  7. Môn GDCD-GDKTPL: Cô Hường