DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phụ huynh và Học sinh kiểm dò thông tin hồ sơ đã nhập. Mọi sai sót về thông tin (nếu có) phụ huynh và học sinh liên hệ thầy Lam -0974.940.049 trước ngày 10/8/2020 để điều chỉnh.

Học sinh làm thủ tục nhập học vào các ngày 17-18/8/2020.

Cách 1: Vào trang web http://login.tuyensinhdaklak.edu.vn/PhuHuynh/TTTS chọn tên trường THCS, nhập họ tên, ngày sinh để tìm kiếm. Bấm Xem chi tiết để xem toàn bộ thông tin đã nhập.

Cách 2: Vào link sau tải file PDF để xem https://1drv.ms/b/s!AidK3DQGoc8Yjd4QTQ_zVYXcD9mMfQ?e=QnghiH

Trân trọng.