DANH SÁCH KIỂM DÒ TUYỂN SINH VÀO 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em kiểm tra thông tin tại link này:

https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8Yj_5aEh_6ntT8zDTPzQ?e=YF1I4D

Nếu có sai sót thì báo lại sai sót vào phiếu và nộp về phòng Văn thư sau tiết 4 sáng thứ Hai ngày 23/11/2020.