ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGÀY 28/5: HÓA 11, ĐỊA 11, GDCD 11, HÓA 10

ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGÀY 28/5: HÓA 11, ĐỊA 11, GDCD 11, HÓA 10

Lượt xem:

https://1drv.ms/u/s!AidK3DQGoc8YjYxpimyou6cHJqgUeQ?e=n9vmVj [...]
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGÀY 21/5: VẬT LÍ 12, ĐỊA LÍ 12, GDCD 12, ANH VĂN 10, ĐẠI SỐ 10

ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGÀY 21/5: VẬT LÍ 12, ĐỊA LÍ 12, GDCD 12, ANH VĂN 10, ĐẠI SỐ 10

Lượt xem:

Vật Lí 12: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYtLR4T4d5BMb6PKug?e=aDwd2d Địa Lí 12: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYtNSJMB0BIwZvLrBQ?e=VtNqrd GDCD 12: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYtSOP-r42LTtYKHwg?e=ixGBft Anh Văn 10: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYtoOIceiWjRIQpq4w?e=dCnymZ Chương 6-Đại Số 10: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYwj5xUX8lIGl6NNsg?e=LvGq3F [...]
ĐIỂM KIỂM TRA NGÀY 14/5: TOÁN 12, TOÁN 11, ANH VĂN 11

ĐIỂM KIỂM TRA NGÀY 14/5: TOÁN 12, TOÁN 11, ANH VĂN 11

Lượt xem:

Chương 3-Hình 12:https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYczVIO8b1cYs9XLmA?e=SbRVZ7 Anh Văn 11: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYdonPvZxacwVFRKFQ?e=ROOP7o Chương 4 – Đại Số 11: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjYdrWByvw_ZDztFjGA?e=Yx88OV [...]
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ 10 VÀ VẬT LÍ 11

ĐIỂM KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ 10 VÀ VẬT LÍ 11

Lượt xem:

Địa lí 10: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjPt4OXXKUpJ1RK_vow?e=AQcMqA Vật Lí 11: https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YjPt1zWORZQhVBVVQzg?e=7QV5bV Mọi thắc mắc các em liên hệ thầy cô bộ môn nhé. [...]
Thời khóa biểu số 12 năm học 2019-2020 ( Áp dụng từ 11/5/2020)

Thời khóa biểu số 12 năm học 2019-2020 ( Áp dụng từ 11/5/2020)

Lượt xem:

Mời quý thầy cô, các em học sinh và quý phụ huynh xem TKB  trong các đường dẫn bên dưới. THỜI KHÓA BIỂU LỚP THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỜI KHÓA BIỂU TỔ CHUYÊN MÔN  [...]
Thời khóa biểu số 11 năm học 2019-2020 ( Áp dụng từ 04/5/2020)

Thời khóa biểu số 11 năm học 2019-2020 ( Áp dụng từ 04/5/2020)

Lượt xem:

Mời quý thầy cô, các em học sinh và quý phụ huynh xem TKB  trong các đường dẫn bên dưới. THỜI KHÓA BIỂU LỚP THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỜI KHÓA BIỂU TỔ CHUYÊN MÔN  [...]