Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thúy Nga

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B3 - Ngoại ngữ       10B4 - Ngoại ngữ
2 11B8 - Ngoại ngữ 10B3 - Ngoại ngữ       10B4 - Ngoại ngữ
3 11B8 - Ngoại ngữ 11B8 - Ngoại ngữ       11B2 - Ngoại ngữ
4 11B2 - Ngoại ngữ 10B4 - Ngoại ngữ        
5 10B3 - Ngoại ngữ 11B2 - Ngoại ngữ        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10B4 - Ngoại ngữ 10B3 - Ngoại ngữ 10B3 - Ngoại ngữ 11B8 - Ngoại ngữ    
3 10B4 - Ngoại ngữ 10B3 - Ngoại ngữ 10B3 - Ngoại ngữ 11B8 - Ngoại ngữ    
4 11B8 - Ngoại ngữ 11B2 - Ngoại ngữ 11B2 - Ngoại ngữ 10B4 - Ngoại ngữ    
5 11B8 - Ngoại ngữ 11B2 - Ngoại ngữ 11B2 - Ngoại ngữ 10B4 - Ngoại ngữ    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net