Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Như Trang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12B6 - Ngoại ngữ
2   10B5 - Ngoại ngữ 10B5 - Ngoại ngữ   10B5 - Ngoại ngữ 12B6 - Ngoại ngữ
3   12B6 - Ngoại ngữ 12B2 - Ngoại ngữ     12B2 - Ngoại ngữ
4   12B6 - Ngoại ngữ 12B2 - Ngoại ngữ   10B6 - Ngoại ngữ 12B2 - Ngoại ngữ
5     10B6 - Ngoại ngữ   10B6 - Ngoại ngữ  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12B2 - Ngoại ngữ 10B5 - Ngoại ngữ 10B5 - Ngoại ngữ   12B2 - Ngoại ngữ  
3 12B2 - Ngoại ngữ 10B5 - Ngoại ngữ 10B5 - Ngoại ngữ   12B2 - Ngoại ngữ  
4 12B6 - Ngoại ngữ 10B6 - Ngoại ngữ 10B6 - Ngoại ngữ   12B6 - Ngoại ngữ  
5 12B6 - Ngoại ngữ 10B6 - Ngoại ngữ 10B6 - Ngoại ngữ   12B6 - Ngoại ngữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net