Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Thuý Hằng(Địa)

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12B3 - Địa lí   12B3 - Địa lí
2 12B4 - Địa lí 11B4 - Địa lí   12B3 - Địa lí   12B3 - Địa lí
3 12B4 - Địa lí         12B4 - Địa lí
4 11B3 - Địa lí 11B2 - Địa lí       12B4 - Địa lí
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12B3 - Địa lí 12B4 - Địa lí   11B3 - Địa lí 11B3 - Địa lí  
3 12B3 - Địa lí 12B4 - Địa lí   11B3 - Địa lí 11B1 - Địa lí  
4 11B1 - Địa lí 12B3 - Địa lí     12B4 - Địa lí  
5 11B1 - Địa lí 12B3 - Địa lí     12B4 - Địa lí  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net