Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: H' Đim EaNuôl

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B5 - GDCD 12B3 - GDCD 12B4 - GDCD 10B6 - GDCD  
2   10B7 - GDCD 12B3 - GDCD 12B4 - GDCD    
3   10B9 - GDCD 10B3 - GDCD 12B3 - GDCD 12B4 - GDCD  
4   10B10 - GDCD 10B4 - GDCD 12B3 - GDCD 12B4 - GDCD  
5   10B2 - GDCD 10B8 - GDCD   10B1 - GDCD  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12B3 - GDCD 12B4 - GDCD      
3   12B3 - GDCD 12B4 - GDCD      
4   12B4 - GDCD 12B3 - GDCD      
5   12B4 - GDCD 12B3 - GDCD      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net