Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Minh Hường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B7 - GDCD   12B2 - GDCD    
2 11B5 - GDCD   11B4 - GDCD 12B2 - GDCD   11B2 - GDCD
3 11B6 - GDCD 12B1 - GDCD 12B1 - GDCD 11B8 - GDCD   11B1 - GDCD
4 12B2 - GDCD 12B1 - GDCD 12B1 - GDCD      
5 12B2 - GDCD 11B3 - GDCD        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           12B1 - GDCD
3           12B1 - GDCD
4 12B1 - GDCD 12B2 - GDCD       12B2 - GDCD
5 12B1 - GDCD 12B2 - GDCD       12B2 - GDCD

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net