Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Xuân Khanh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B4 - Lịch sử 10B3 - Lịch sử      
2 10B9 - Lịch sử   10B9 - Lịch sử 10B4 - Lịch sử    
3 10B10 - Lịch sử 12B4 - Lịch sử 12B3 - Lịch sử 12B4 - Lịch sử 12B3 - Lịch sử  
4   12B4 - Lịch sử 12B3 - Lịch sử 12B4 - Lịch sử 12B3 - Lịch sử  
5     10B10 - Lịch sử   10B3 - Lịch sử  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12B3 - Lịch sử 12B4 - Lịch sử  
3       12B3 - Lịch sử 12B4 - Lịch sử  
4       12B4 - Lịch sử 12B3 - Lịch sử  
5       12B4 - Lịch sử 12B3 - Lịch sử  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net