Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: H' Mên Niê

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B3 - Văn học     12B4 - Văn học  
2 11B1 - Văn học 12B3 - Văn học     12B4 - Văn học  
3 11B1 - Văn học   12B4 - Văn học      
4 12B3 - Văn học   12B4 - Văn học   11B1 - Văn học  
5 12B3 - Văn học          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12B4 - Văn học     12B4 - Văn học    
3 12B4 - Văn học     12B4 - Văn học    
4 12B3 - Văn học     12B3 - Văn học    
5 12B3 - Văn học     12B3 - Văn học    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net