Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Y Thơm Byă

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B5 - Vật lí 10B6 - Vật lí 10B1 - Vật lí   12B5 - Vật lí
2 10B7 - Vật lí 12B5 - Vật lí 10B1 - Vật lí     12B5 - Vật lí
3   10B7 - Vật lí 10B2 - Vật lí 12B6 - Vật lí   12B6 - Vật lí
4 10B2 - Vật lí     12B6 - Vật lí   12B6 - Vật lí
5   10B6 - Vật lí        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12B5 - Vật lí 10B2 - Vật lí 12B6 - Vật lí 10B1 - Vật lí 10B7 - Vật lí 12B6 - Vật lí
3 12B5 - Vật lí 10B2 - Vật lí 12B6 - Vật lí 10B1 - Vật lí 10B7 - Vật lí 12B6 - Vật lí
4 10B6 - Vật lí 10B1 - Vật lí 10B7 - Vật lí 10B2 - Vật lí 10B6 - Vật lí 12B5 - Vật lí
5 10B6 - Vật lí         12B5 - Vật lí

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net