Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Đình Hiệu

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B4 - Thể dục 11B8 - GDQP 11B7 - GDQP 11B9 - GDQP
2   11B6 - Thể dục 11B3 - GDQP 11B5 - GDQP 11B7 - Thể dục 11B4 - Thể dục
3   11B2 - GDQP 11B5 - Thể dục 11B5 - Thể dục 11B6 - GDQP 11B4 - GDQP
4   11B7 - Thể dục 11B1 - GDQP   11B6 - Thể dục  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net