Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Minh Tuấn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10B5 - Hóa học   12B8 - Hóa học
2 12B8 - Hóa học         12B8 - Hóa học
3 12B8 - Hóa học     10B6 - Hóa học   10B5 - Hóa học
4            
5 10B6 - Hóa học          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10B5 - Hóa học 12B8 - Hóa học 10B6 - Hóa học 10B7 - Hóa học    
3 10B6 - Hóa học 12B8 - Hóa học 10B6 - Hóa học 10B7 - Hóa học    
4 10B7 - Hóa học 10B5 - Hóa học 10B8 - Hóa học 10B8 - Hóa học   12B8 - Hóa học
5   10B5 - Hóa học 10B8 - Hóa học     12B8 - Hóa học

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net