Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B6 - Hóa học 12B6 - Hóa học      
2   12B6 - Hóa học 12B6 - Hóa học 10B3 - Hóa học    
3   12B5 - Hóa học   12B5 - Hóa học    
4 10B3 - Hóa học 12B5 - Hóa học   12B5 - Hóa học    
5 10B4 - Hóa học 10B4 - Hóa học        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12B6 - Hóa học 10B4 - Hóa học 12B5 - Hóa học 12B5 - Hóa học 10B3 - Hóa học  
3 12B6 - Hóa học 10B4 - Hóa học 12B5 - Hóa học 12B5 - Hóa học 10B3 - Hóa học  
4 10B9 - Hóa học 10B9 - Hóa học 10B4 - Hóa học 12B6 - Hóa học 10B10 - Hóa học  
5 10B9 - Hóa học 10B10 - Hóa học 10B3 - Hóa học 12B6 - Hóa học 10B10 - Hóa học  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net