Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Phan Hồng Sơn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B2 - Hóa học   11B3 - Hóa học   11B3 - Hóa học
2   11B7 - Hóa học   11B9 - Hóa học   10B1 - Hóa học
3   11B9 - Hóa học 11B8 - Hóa học     10B2 - Hóa học
4     11B7 - Hóa học      
5   11B8 - Hóa học 10B1 - Hóa học      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11B2 - Hóa học 11B3 - Hóa học 11B9 - Hóa học 11B7 - Hóa học   11B8 - Hóa học
3 11B2 - Hóa học 11B7 - Hóa học 11B2 - Hóa học 11B7 - Hóa học 10B2 - Hóa học 11B8 - Hóa học
4 11B3 - Hóa học 11B8 - Hóa học 10B2 - Hóa học 11B9 - Hóa học 10B1 - Hóa học  
5 11B3 - Hóa học 10B1 - Hóa học 10B2 - Hóa học 11B9 - Hóa học 10B1 - Hóa học  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net