Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Anh Vũ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B7 - Sinh học     12B8 - Sinh học  
2   12B7 - Sinh học     12B8 - Sinh học  
3 11B5 - Sinh học 11B6 - Sinh học       12B7 - Sinh học
4 12B8 - Sinh học 10B2 - Sinh học       12B7 - Sinh học
5 12B8 - Sinh học 10B1 - Sinh học        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12B8 - Sinh học    
3       12B8 - Sinh học    
4     12B7 - Sinh học 12B7 - Sinh học 12B8 - Sinh học  
5     12B7 - Sinh học 12B7 - Sinh học 12B8 - Sinh học  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net