Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Bàn Thị Mỹ Quyên

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B5 - Sinh học 12B6 - Sinh học 12B6 - Sinh học  
2 12B5 - Sinh học   12B5 - Sinh học 12B6 - Sinh học 12B6 - Sinh học  
3 12B5 - Sinh học   10B9 - Sinh học 10B9 - Công Nghệ    
4 10B5 - Công Nghệ   10B1 - Công Nghệ   10B1 - Công Nghệ  
5 10B5 - Sinh học   10B9 - Công Nghệ   10B5 - Công Nghệ  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12B6 - Sinh học   12B5 - Sinh học
3       12B6 - Sinh học   12B5 - Sinh học
4       12B5 - Sinh học   12B6 - Sinh học
5       12B5 - Sinh học   12B6 - Sinh học

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net