Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Tuấn Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B3 - Vật lí 11B5 - Vật lí    
2   11B5 - Vật lí 11B5 - Công Nghệ 11B6 - Công Nghệ    
3     11B6 - Công Nghệ 11B6 - Vật lí 11B5 - Công Nghệ  
4   11B3 - Vật lí 11B6 - Vật lí   11B7 - Vật lí  
5   11B7 - Vật lí        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   11B7 - Vật lí 11B7 - Vật lí      
3     11B7 - Vật lí      
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net