Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Võ Thị Bích

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11B9 - Vật lí   11B8 - Vật lí
2       10B8 - Vật lí 11B8 - Vật lí 10B8 - Vật lí
3         10B10 - Vật lí 11B9 - Vật lí
4 10B10 - Vật lí          
5 10B9 - Vật lí       10B9 - Vật lí  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11B8 - Vật lí 10B10 - Vật lí   10B8 - Vật lí    
3 10B5 - Vật lí 10B10 - Vật lí 10B8 - Vật lí 10B8 - Vật lí 10B10 - Vật lí  
4 10B3 - Vật lí 10B3 - Vật lí 10B5 - Vật lí 11B8 - Vật lí 10B9 - Vật lí  
5 10B3 - Vật lí 10B9 - Vật lí 10B5 - Vật lí 11B8 - Vật lí 10B9 - Vật lí  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net