Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Ngọc Lam

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         11B5 - Toán 11B5 - Toán
2 12B6 - Toán       11B6 - Toán 11B5 - Toán
3 12B6 - Toán       12B6 - Toán  
4 11B6 - Toán       12B6 - Toán  
5 11B6 - Toán          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11B5 - Toán 11B6 - Toán 11B5 - Toán   12B6 - Toán  
3 11B5 - Toán 11B6 - Toán 11B5 - Toán   12B6 - Toán  
4   12B6 - Toán 11B6 - Toán      
5   12B6 - Toán 11B6 - Toán      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net