Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Đạt Hạ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B7 - Toán      
2 12B7 - Toán 10B1 - Toán 12B7 - Toán      
3 12B7 - Toán          
4 10B1 - Toán 10B8 - Toán 10B8 - Toán      
5 10B1 - Toán 10B8 - Toán        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12B7 - Toán   12B7 - Toán 10B1 - Toán  
3   12B7 - Toán   12B7 - Toán 10B1 - Toán  
4   10B8 - Toán   10B1 - Toán 10B8 - Toán  
5   10B8 - Toán   10B1 - Toán 10B8 - Toán  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net