Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

Thời khóa biểu lớp: 11B8 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Tin học GDQP Văn học Vật lí
2 Ngoại ngữ Công Nghệ Toán Thể dục Vật lí Văn học
3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học GDCD Sinh học Công Nghệ
4 Toán Văn học Thể dục   Địa lí  
5 Toán Hóa học        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net