Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH Sinh hoạt Xã hội  
2 LY Vật lí Tự nhiên  
3 TC_LÝ TC_LÝ Tự nhiên  
4 CN Công Nghệ Tự nhiên  
5 TOAN Toán Tự nhiên  
6 TC_TOAN TC_TOÁN Tự nhiên  
7 TIN Tin học Tự nhiên  
8 SINH Sinh học Tự nhiên  
9 TC_SINH TC_SINH Tự nhiên  
10 HOA Hóa học Tự nhiên  
11 TC_HÓA TC_HÓA Tự nhiên  
12 TD Thể dục Xã hội  
13 GDQP GDQP Xã hội  
14 VAN Văn học Xã hội  
15 GDCD GDCD Xã hội  
16 TC_VĂN TC_VĂN Tự nhiên  
17 SU Lịch sử Xã hội  
18 TC_SU TC_SỬ Tự nhiên  
19 DIA Địa lí Xã hội  
20 TC_ĐIA TC_ĐỊA Tự nhiên  
21 Anh Ngoại ngữ Xã hội  
22 TC_ANH TC_ANH Tự nhiên  
23 NG_HN Hoạt động NGLL_HN Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net