Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10B1 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B2 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B3 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B4 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B5 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B6 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B7 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B8 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B9 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
10B10 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
11B1 Toán(4), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 14
11B2 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 11
11B3 Toán(4), Hóa học(3), Văn học(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 17
11B4 Toán(4), Hóa học(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 14
11B5 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 11
11B6 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 11
11B7 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
11B8 Vật lí(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 14
11B9 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(4) 11
12B1 Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) 24
12B2 Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) 24
12B3 Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) 24
12B4 Toán(4), Văn học(4), GDCD(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), Ngoại ngữ(4) 24
12B5 Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) 24
12B6 Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) 24
12B7 Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) 24
12B8 Vật lí(4), Toán(4), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(4) 24

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net