Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 03/05/2022

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10B1 50 1 10B1 50
2 10B2 50 2 10B2 50
3 10B3 50 3 10B3 50
4 10B4 50 4 10B4 50
5 10B5 50 5 10B5 50
6 10B6 50 6 10B6 50
7 10B7 50 7 10B7 50
8 10B8 50 8 10B8 50
9 10B9 50 9 10B9 50
10 10B10 50 10 10B10 50
11 11B1 50 11 11B1 50
12 11B2 50 12 11B2 50
13 11B3 50 13 11B3 50
14 11B4 50 14 11B4 50
15 11B5 50 15 11B5 50
16 11B6 50 16 11B6 50
17 11B7 50 17 11B7 50
18 11B8 50 18 11B8 50
19 11B9 50 19 11B9 50
20 12B1 50 20 12B1 50
21 12B2 50 21 12B2 50
22 12B3 50 22 12B3 50
23 12B4 50 23 12B4 50
24 12B5 50 24 12B5 50
25 12B6 50 25 12B6 50
26 12B7 50 26 12B7 50
27 12B8 50 27 12B8 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 02-05-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net