Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 11/00/20

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10B1 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
10B2 Toán(4), Ngoại ngữ(3) 7
10B3 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
10B4 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 10
10B5 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 10
10B6 Vật lý(3), Toán(4), Ngoại ngữ(3) 10
10B7 Vật lý(3), Toán(4), Ngoại ngữ(3) 10
10B8 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
10B9 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
10B10 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
10B11 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 10
11B1 Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 10
11B2 Toán(4), Văn học(3), Địa lí(2), Ngoại ngữ(3) 12
11B3 Toán(4), Hóa học(3), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 13
11B4 Toán(4), Hóa học(3), Văn học(3), Địa lí(2), Ngoại ngữ(3) 15
11B5 Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 10
11B6 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
11B7 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
11B8 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
11B9 Vật lý(3), Toán(4), Hóa học(3), Ngoại ngữ(3) 13
12B1 Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 19
12B2 Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 19
12B3 Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 19
12B4 Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 19
12B5 Toán(4), Văn học(3), GDCD(2), Lịch sử(3), Địa lí(3), Ngoại ngữ(4) 19
12B6 Vật lý(3), Toán(4), Sinh học(3), Hóa học(3), Văn học(3), Ngoại ngữ(4) 20
12B7 Vật lý(3), Toán(4), Sinh học(3), Hóa học(3), Văn học(3), Ngoại ngữ(4) 20

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 10-05-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net