Trường : THPT Trần Đại Nghĩa
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 11/00/20

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10B1 50 1 10B1 50
2 10B2 50 2 10B2 50
3 10B3 50 3 10B3 50
4 10B4 50 4 10B4 50
5 10B5 50 5 10B5 50
6 10B6 50 6 10B6 50
7 10B7 50 7 10B7 50
8 10B8 50 8 10B8 50
9 10B9 50 9 10B9 50
10 10B10 50 10 10B10 50
11 10B11 50 11 10B11 50
12 11B1 50 12 11B1 50
13 11B2 50 13 11B2 50
14 11B3 50 14 11B3 50
15 11B4 50 15 11B4 50
16 11B5 50 16 11B5 50
17 11B6 50 17 11B6 50
18 11B7 50 18 11B7 50
19 11B8 50 19 11B8 50
20 11B9 50 20 11B9 50
21 12B1 50 21 12B1 50
22 12B2 50 22 12B2 50
23 12B3 50 23 12B3 50
24 12B4 50 24 12B4 50
25 12B5 50 25 12B5 50
26 12B6 50 26 12B6 50
27 12B7 50 27 12B7 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 10-05-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net