CẬP NHẬT DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phụ huynh và học sinh theo dõi danh sách các học sinh đã nộp hồ sơ, hồ sơ có lỗi

tại link sau:https://1drv.ms/x/s!AidK3DQGoc8YkoZOugfnMZxPFk3cEA?e=nWPTYa

Các trường hợp báo lỗi thiếu thông tin về hồ sơ, học sinh phải bổ sung đầy đủ thông tin thiếu nếu không sẽ không được duyệt hồ sơ.

Cách bổ sung thông tin: